100-åringen som inte försvann

 

Krister Bång

 

Den 4 juni i år firar fiskefartyget Asta sin 100-årsdag på Smögenbryggan i det fagra Bohuslän. Om Du inte har vägarna förbi just då, tycker jag att Du skall tänka om.

 

LL 667 Asta med sitt hemtrevliga dunkande, sin exteriör och sitt utanpåliggande roder utgör själva sinnebilden av Bohuslän från förr. Man kommer genast att tänka på sol och bad och goda skaldjur. Man kanske inte tänker så mycket på allt slit som fiskarna haft ombord för att förse oss med dessa läckerheter?


En gång i tiden var bryggorna i Bohuslän överbefolkade av dessa små arbetsmyror. Men en efter en har de försvunnit och nu finns bara Asta kvar. Detta har uppmärksammats av Sjöhistoriska Museet som har K-märkt fartyget då hon anses vara synnerligen bevaransvärd med sitt stävroder, sin däcksvinsch och sin tändkulemotor och som inte byggts om till andra ändamål.


Föreningen som sköter om henne, Tôllar ô Seiel, har tillsammans med Transportstyrelsen gjort en långsiktig plan för fartygets återställande.


Framdrivningsmaskineriet, en 2-cylindrig Skandia semidiesel (ungefär som en tändkulemotor) förses för närvarande med nystöpta ramlager och smörjoljesystemet gås genom.


Trålvinschen, tillverkad av Tryselius i Gravarne, skall renoveras och skrovet börjar bli i godtagbart skick.


Asta har under en fyraårsperiod regelbundet besökt västkustens speciella fartygsdoktor, Hälleviksstrands Varv.


Föreningen Tôllar ô Seiel vårdar båten pietetsfullt och har ett tiotal medlemmar som varje vecka arbetar med renoveringen. Om Du inte har möjlighet att själv delta i detta arbete kan Du underlätta arbetet för dem som arbetar med Asta genom att sätta in ett bidrag, stort som smått på föreningens  bankgiro 345-3529

 

Vad är då Asta för båt? Hon byggdes vid det välkända Ringens Varv i Marstrand 1916.

 

Varvet


Samma år som Oscar II för första gången under sommartid bodde i Marstrand etablerades Ringens Båtvarv i Marstrand. Detta var 1887 och varvet anlades på västra sidan av Koön. Ringens Båtvarv är därmed ett av de äldsta träfiskebåtsvarven i Bohuslän. Varvets grundare var August Andersson bördig från Skärhamn.


Varvsverksamheten övertogs efter August död 1924 av sönerna Patrik, Alfred och Karl. Sedan Karl avlidit 1929 fortsatte Patrik och Alfred Andersson rörelsen.


Ringens Varv har byggt otaliga fartyg och idag finns det ingen som kan berätta om alla dessa.


Företaget byggde fiskebåtar för England och Island, lotsbåtar och vanliga fraktjakter.


Varvet övertogs 1949 efter Patrik Anderssons frånfälle av Jean Dahlström. Han kom att bygga många fina fartyg i Marstrand och det sista som levererades därifrån var Randi av Fotö år 1965.

 

Asta levererades 1916


Byggandet av fiskebåtar vid Ringens Varv gick i rask takt och under 1916 levererade varvet inte mindre än åtta fiskebåtar till västkustfiskare. Båtarna byggdes på löpande band. Sålunda undertecknades kontraktet för Asta mellan August och Patrik Andersson (säljare) samt Oscar Johansson och Zakarias Samuelsson (köpare), båda från Hönö den 20 januari 1916 och leveransen ägde rum under sommaren samma år.


Hon var då försedd men en Avance-motor på 30 hk som dög för framdrivning vid vindstyrkor upp till fem meter per sekund. Hon var utrustad med höga fribord och brädgång vilket behövdes för snurrevadsfisket vid Doggers bank. För detta fisket var LL667 Asta utrustad med snurrevad.


Snurrevad är ett fiskeredskap som används för att fånga kolja, torsk och plattfisk, speciellt rödtunga.


Snurrevaden liknar en trål men bogseras inte efter fartyget. I stället utgår fartyget från en boj, varifrån det sätts ut 1 500 - 3 000 meter sjunkande, kraftigt rep, snurretåg. Därefter sätts vaden och ytterligare lika mycket rep ut till dess fartyget åter når bojen. Från denna position vinschas rep och snurrevad, som till en början följer havets botten, in till fartyget.


Snurrevaden är närmast en utveckling av de vadar med kalv som brukats för fångst av plattfisk i Kattegattsområdet. Den anses ha tillkommit som en uppfinning vid mitten av 1800-talet i Limfjorden och infördes till Sverige på Västkusten under mitten av 1870-talet. Under 1900-talet togs snurrevadsfiske upp även i Östersjön, bland annat av Blekinge- och Gotlandsfiskare, men nådde aldrig någon större omfattning.


Utrustning, hur länge var man ute ? När på året ? Var ?


Under de första åren användes segel i stor utsträckning för att ta sig fram. År 1920 var Asta den första fiskebåten som fick elektrisk belysning. 1920 var också året då Oskar Johansson ändrade efternamn till Frönell.


Redan den 1 juni 1922 sålde Zakarias Samuelsson sin hälft till Oskar Frönell varefter denne blev ensam ägare av Asta.'


I december 1932 såldes fartyget via J W Berg på Hälsö till Ernst och James Torgersson på Hönö Heden. Bakgrunden till denna försäljning var att Oskar Frönell den 27 april 1932 hade kommit överens med J W Bergs Mekaniska Verkstads AB på Hälsö om att bygga ett nytt fiskefartyg för leverans i november 1932. Priset för detta fartyg var 20 000 kronor plus GG 677 Asta. Nybygget fick namnet Bolinder varför man kan förmoda att det satt en motor av just det fabrikatet i den båten.


Torgerssons behöll både namn och nummer på fartyget.


Den 4 februari 1935 intygade J W Berg att förskeppet omspantats, att man satt i en ny motor om 50 hk samt drivit och i övrigt sett om fartyget.


I detta förbättrade skick såldes Asta den 3 mars 1938 till Olof Dahlström och John Johansson på Smögen och fick fiskenumret ändrat till LL 667. Sedan blev det mest trålfiske men de första åren även snörpvadsfiske och makrillgarnfiske.


Under 1942 fick fartyget sin tredje motor. Det var en något begagnad encylindrig June-Munktell om 90 hk.


Den 10 mars 1947 sålde John Johansson sin hälft i fartyget till Ove Dahlström, Smögen. Sedan skedde en del partförändringar inom familjen fram till dess att Asta i juni 1981 såldes till Tôllar ô Seiel.  Avsikten med köpet var att återställa fartyget i det skick hon var under sin aktiva tid och att hon på så sätt skulle bli ett levande arbetslivsmuseum.


Det kan också nämnas att Asta under 1962 fick sin fjärde motor, den som sitter i nu. Då köptes en begagnad motor av Ture Henriksson och Bjarne Olsson på Smögen. Det var en fullt genomgången Skandiamotor om 130 hk tillverkad 1942 och som i många år suttit i skutan Kvartsita.

 

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening