Från Tôllar ô Seiel 25 år och 50 år.

Om oss


Föreningen Tôllar ô Seiel har tre ben att stå på. Du ser alla på bilden ovanför.


Starten på föreningen var det första benet, allmogebåtarna. Här underhåller vi och seglar med föreningens eller egna båtar.


Därefter uppkom behovet av en klubblokal som ett andra ben. Här finns det mycket att berätta om vad som hänt och kommer att hända när det gäller vår klubblokal Sippans Bu.


Det tredje och sista benet är idag att vi tar hand om vår K-märkta fiskebåt LL667 Asta, den sista fiskebåten av sitt slag. Här  har det lagts ner mycket ideelt arbete av våra medlemmar och stora summor från sponsorer.


Du kan läsa mer om de olika benen genom att välja i menyn ovan Allmogebåtarna, Sippans Bu eller LL667 Asta.


Under Om oss kan du läsa, se och höra om vår historia. Men här finns också formalia som sammanställning av funktionärer, stadagar och årsmöteshandlingar.


Här hittar du också information om aktiviteter som föreningen genomför gemensamt i form av olika arrangemang.


Slutligen finns det en länksamling med relevanta länkar för föreningen i sin helhet. Specifika länksamlingar finns separat för varje ben.

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening